CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

Grupa SKAT kładzie duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). W naszych działaniach uwzględniamy aspekty środowiskowe, interes społeczny oraz relacje z naszymi pracownikami. Politykę CSR realizujemy m.in. poprzez:

  • Wdrożenie systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001

  • Monitorowanie i ograniczanie emisję CO²

  • Promowanie Eco Driving'u

  • Inwestowanie w rozwój pracowników

  • Przestrzeganie polityki antymobingowej

  • Edukowanie młodzieży wchodzącej na rynek pracy

  • Sponsorowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych

  • Sponsorowanie zakup sprzętu medycznego do szpitali

  • Włączanie się w lokalne i krajowe akcje charytatywne

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kronika działalność CSR

Akcja #GaszynChallenge

22 lipca 2020

Tysiące firm przyłącza się do akcji #GaszynChallenge. Ideą akcji jest promocja zbiórek charytatywnych poprzez grupowe wykonywanie pompek lub przysiadów.

Akcja #ecoweek

2 sierpnia 2019

Pracownicy w SKAT często wnioskowali, by popularyzować podejście proekologiczne. Dlatego też, postanowiliśmy przeprowadzić #ecoweek. Był to wyjątkowy tydzień w który wspólnie uczyliśmy się być bardziej EKO. Każdego dnia skupiliśmy…

Flaga Pomocy wróciła z Denali

8 lipca 2019

Flaga z logo „Poznaj Świat ze SKAT!” i logo Hocpicjium została przekazana zaprzyjaźnionej alpinistce Pani Lucynie Kołodziejskiej, która m.in. w intencji dzieci Pomorskiego Hospicjum Pomorskiego postawiła sobie za…

Nagroda “Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie” dla SKAT Transport

8 lutego 2019

8 lutego 2019 firma SKAT Transport otrzymała zaszczytną nagrodę "Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie" w ramach Plebiscytu "Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2018".

Parlament RP docenia proekologiczne działania SKAT Transport

30 lipca 2018

SKAT Transport znalazł się w wąskim finałowym gronie 10 firm transportowych, które uzyskały nominacje do nagrody "EKOjanosik".

Świąteczna pomoc Grupy SKAT

29 grudnia 2017

Wierzymy, że nasze starania wywołały uśmiech u wszystkich tych osób, którym jak co roku staraliśmy się pomóc. Życzymy aby kolejny rok przyniósł wszystkim dużo pomyślności, a wszystkim nam…