W roku 2024 firma SKAT Transport ponownie wykazała się wielkim sercem, aktywnie włączając się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki zaangażowaniu pracowników, organizacji wewnętrznych loterii oraz dzięki pasjonującym licytacjom, udało się osiągnąć imponujący wynik. W efekcie, SKAT Transport przekazał na rzecz WOŚP kwotę 8917 zł, bijąc tym samym swoje poprzednie rekordy.

Kolejny rok z rzędu pracownicy SKAT udowodnili, że zaangażowanie społeczne i chęć niesienia pomocy potrzebującym jest integralną częścią kultury organizacyjnej firmy. Przekazana kwota jest wynikiem nie tylko wspomnianych licytacji, ale również indywidualnych datków pracowników, którzy chętnie sięgali do swoich portfeli, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ich 32. Finale.

Działania takie jak te, podejmowane przez SKAT Transport, inspirują i pokazują, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz jak duży wpływ mogą mieć wspólne inicjatywy na pomoc innym.

Jakub