W dzisiejszych czasach troska o środowisko naturalne oraz społeczna odpowiedzialność biznesu stają się coraz ważniejsze. Przedsiębiorstwa muszą podejmować świadome decyzje, aby wprowadzać pozytywne zmiany. Wyróżnieniem, które potwierdza nasze zaangażowanie w te wartości, jest przyznany nam srebrny medal EcoVadis – największego na świecie i najbardziej zaufanego dostawcy ratingów zrównoważonego biznesu.

Czym jest EcoVadis?

EcoVadis to światowy lider w dziedzinie ocen zrównoważonego rozwoju, który umożliwia organizacjom analizowanie, monitorowanie i doskonalenie swoich praktyk związanych z zrównoważonym rozwojem.  Nagroda EcoVadis opiera się na systemie oceny, który ocenia wyniki CSR zgodnie z wiodącymi standardami jak UN Global Compact Network, Global Reporting Initiative (GRI), konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), normą ISO 26000, wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz planem działania CERES i jest nadzorowany przez międzynarodowy komitet. To kompleksowe podejście EcoVadis pozwala firmom ocenić jak skutecznie zarządzają swoimi praktykami odpowiedzialności społecznej i czy są na bieżąco z globalnymi inicjatywami i standardami.

Srebrny medal

Otrzymanie przez Grupę SKAT srebrnego medalu EcoVadis jest wielkim wyróżnieniem i potwierdzeniem wysiłków w kierunku zrównoważonego rozwoju. To nie tylko dowód naszych dotychczasowych osiągnięć, ale także motywacja do dalszego rozwijania inicjatyw związanych ze strategią ESG. Jesteśmy dumni, że nasze działania spotkały się z uznaniem EcoVadis.

Droga do zrównoważonej przyszłości

Zaawansowanie w kierunku zrównoważonego, neutralnego względem środowiska biznesu wymaga ciągłego zaangażowania i innowacyjności. Nasze działania na rzecz w tym kierunku obejmują:

Redukcję emisji: Inwestujemy w technologie i procesy mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych. Podejmujemy szereg działań mających na celu ich redukcję. Wprowadzamy nowoczesne, bardziej efektywne paliwowo pojazdy jednocześnie stawiając na optymalizację tras transportowych i wykorzystanie technologii telematycznych. Nasi pracownicy korzystają z pojazdów służbowych z napędem hybrydowym, a niektórzy klienci wybierają ekologiczne dostawy dla swoich produktów przyczyniając się do niemal 80% redukcji CO2 na swoich przepływach.

Odpowiedzialność społeczną: tworzymy pozytywną kulturę miejsca pracy dla naszych pracowników. Wdrażamy przyjazne warunki pracy oraz politykę płacową, promujemy inicjatywy zapewniające równe szanse w zatrudnieniu, a także stosujemy rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, przestrzegamy najwyższych standardów etycznych, w tym ochrony prywatności danych. Nie zapominamy przy tym o społecznościach lokalnych, które również staja się beneficjantami naszej działalności w postaci udziału w licznych akcjach społecznych.

Wyzwania

Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć, lecz przed nami jeszcze wiele wyzwań. Zmiany klimatyczne, odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój to zagadnienia, które wymagają ciągłego monitorowania i dostosowywania naszych działań.

Przyjęcie srebrnego medalu od EcoVadis i znalezienie się w gronie 15% firm z takim odznaczeniem to nie tylko dowód naszych dotychczasowych wysiłków, ale również zobowiązanie do kontynuacji naszej misji jako odpowiedzialnego uczestnika globalnej gospodarki.

Jakub