Łańcuchy dostaw w ostatnim czasie doświadczyły znaczących zmian m.in. z powodu pandemii, konfliktów zbrojnych, sankcji handlowych oraz zjawisk pogodowych. W obliczu tych wydarzeń oraz szybkiego rozwoju branży e-commerce, przedsiębiorstwa zmuszone były porzucić dotychczasowe modele biznesowe i strategie dostaw. W nowej rzeczywistości normą stały się strategie wielokanałowe, obejmujące różnorodne metody realizacji zamówień i obsługi klienta. Transformacja dotknęła szeroką sieć partnerów handlowych i operatorów logistycznych, odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchami dostaw. Dodatkowo, konieczne stało się opracowanie kompleksowego podejścia, które umożliwiłoby przejrzyste funkcjonowanie w zmieniającym się środowisku operacyjnym. W tej sytuacji narodziła się koncepcja Control Tower.

Rola wieży kontroli w logistyce

Control Tower, jest kluczowym narzędziem w dzisiejszych zaawansowanych operacjach logistycznych. To centrum zarządzania, które umożliwia śledzenie, koordynację i optymalizację wszystkich procesów logistycznych w czasie rzeczywistym.

Control Tower pełni kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego zarządzania całym łańcuchem dostaw. Integruje ona różne systemy, dane i procesy w celu zapewnienia pełnej transparentności i kontroli nad operacjami logistycznymi. Dzięki temu menedżerowie logistyki mogą śledzić każdy etap procesu, identyfikować ewentualne problemy oraz podejmować szybkie decyzje w celu ich rozwiązania.

Korzyści płynące z wykorzystania CT

  1. Transparentność: CT zapewnia pełną widoczność nad łańcuchem dostaw, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i zapobieganie opóźnieniom.
  2. Optymalizacja: Dzięki analizie danych w czasie rzeczywistym, CT umożliwia optymalizację tras, magazynowania i innych procesów logistycznych, co prowadzi do redukcji kosztów i zwiększenia efektywności.
  3. Łatwiejsze zarządzanie ryzykiem: Centralizacja danych i procesów w CT umożliwia szybkie identyfikowanie i minimalizowanie ryzyka związanego z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, takimi jak opóźnienia w transporcie czy awarie systemów.
  4. Udoskonalenie obsługi klienta: Dzięki lepszej koordynacji i szybszym reakcjom na zmiany, wieża kontroli pomaga w zapewnieniu doskonałej obsługi klienta poprzez terminową dostawę i odpowiedź na indywidualne potrzeby.

Przyszłość CT w logistyce

W miarę rozwoju technologii, rośnie także znaczenie CT w logistyce. Przewiduje się, że w przyszłości będzie ona jeszcze bardziej zaawansowana i wszechstronna. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i analiza danych będą kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój CT. Procesy będą coraz bardziej zintegrowane i zoptymalizowane, co umożliwi jeszcze szybsze reagowanie na zmiany i jeszcze lepszą obsługę klienta.

Wykorzystanie IoT

W transporcie rośnie rola technologii w szczególności w poprawie wydajności, bezpieczeństwa i komfortu podróży, co pokazuje wzrost znaczenia Internetu Rzeczy (IoT).  Monitorowanie przesyłek na każdym etapie ich podróży jest niezmiernie istotne dla sektora transportu i logistyki. Internet rzeczy, określany często jako trzecia rewolucja przemysłowa i stanowi kluczową inicjatywę technologiczną dla wielu firm przewozowych. Spośród różnorodnych technologii, które formują IoT, szczególną uwagę przyciągają łączność bezprzewodowa, sensory oraz chmura. Jedną z największych korzyści płynących z tego rozwiązania jest ciągłe doskonalenie efektywności pracy oraz zwiększenie wydajności całego procesu logistycznego.

Do najważniejszych rodzajów danych, które mogą być gromadzone przez urządzenia IoT w celu usprawnienia zarządzania miejskimi sieciami drogowymi, należą:

  • dane związane z pozycją pojazdu, kursem lub trasą za pomocą najbardziej odpowiedniego kanału komunikacyjnego: w tym przypadku stan sygnalizacji świetlnej i czas do zmiany dla następnego skrzyżowania zgodnie z kierunkiem (trasą), natężenie ruchu na parkingach, działanie sterowania pojazdem i czas trwania sesji parkowania.
  • dane dotyczące możliwości wykrywania i przewidywania manewrów innych pojazdów, przewidywanego i faktycznego czasu podróży pojazdów, danych o komforcie użytkownika (np. czujniki [np. kamery parkowania])
  • dane dotyczące zachowania ruchu (w tym niechronionych użytkowników dróg), a także wydajność infrastruktury w czasie rzeczywistym. To przekłada się na realne zarządzanie potokiem transportowym w oparciu o AI.

Podsumowanie

W obszarze dzisiejszej logistyki CT jest  narzędziem umożliwiającym skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizację procesów i doskonałą obsługę klienta. Jej rola będzie tylko rosła wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się wymaganiami rynku, czyniąc ją niezbędnym elementem sukcesu w dzisiejszej globalnej gospodarce.

Łańcuchy dostaw muszą stać się bardziej elastyczne. Od wielu lat ten trudny do osiągnięcia cel jest priorytetem wielu menedżerów ds. łańcucha dostaw. Jednak dzięki połączeniu platform chmurowych, zaawansowanych systemów informatycznych, tanich urządzeń sensorycznych i wszechobecnej łączności, jego realizacja staje się prostsza. Aby osiągnąć cel, jakim jest elastyczny łańcuch dostaw, niezbędna jest pełna widoczność procesów, od etapu zaopatrzenia produkcji po ostateczną dostawę do klienta.

 

Jakub