Pracownicy w SKAT często wnioskowali, by popularyzować podejście proekologiczne. Dlatego też, postanowiliśmy przeprowadzić #ecoweek. Był to wyjątkowy tydzień w który wspólnie uczyliśmy się być bardziej EKO. Każdego dnia skupiliśmy się na innym temacie.
Flaga z logo „Poznaj Świat ze SKAT!” i logo Hocpicjium została przekazana zaprzyjaźnionej alpinistce Pani Lucynie Kołodziejskiej, która m.in. w intencji dzieci Pomorskiego Hospicjum Pomorskiego postawiła sobie za cel zdobycie korony Ziemi.