W dzisiejszym dynamicznym świecie, przepływ informacji staje się kluczowym czynnikiem determinującym sukces każdej firmy. SKAT doskonale rozumie tę zależność i nieustannie dąży do optymalizacji procesów wymiany danych, aby zapewnić Klientom najwyższą jakość usług.

Systemów integracji danych z Klientami z różnych branż i państw stworzyliśmy już ponad 100. Integrujemy zarówno klientów jak i przewoźników, systemy telematyczne, integratorów systemów telematycznych, platformy do przekazywania zleceń oraz fakturowania. Poniżej opisujemy jeden z takich procesów. 

Wyzwanie

Pod koniec 2022 roku, SKAT stanął przed wyzwaniem. Jeden z kluczowych klientów zwrócił się z prośbą o implementację integracji systemów, która umożliwiłaby automatyzację wymiany danych i znacząco usprawniła współpracę.

Reakcja

SKAT nie boi się wyzwań. Zespoły projektowe firmy (Dział Projektowania Systemów Informatycznych oraz Dział Koordynacji Projektów i Procesów)  natychmiast przystąpiły do działania, ściśle współpracując z przedstawicielami działu IT klienta. W rezultacie serii krótkich, ale intensywnych spotkań, udało się wypracować wspólne założenia i ustalić zakres integracji.

Rozwiązanie

Zaimplementowano szereg zmian, które zautomatyzowały kluczowe procesy wymiany danych. Klient uzyskał możliwość przekazywania zleceń elektronicznie bezpośrednio po wprowadzeniu do swojego systemu, co z kolei umożliwiło automatyczne dodawanie ich do bazy SKAT i eliminację ręcznego wprowadzania danych. Dodatkowo, klient zaczął otrzymywać faktury w formacie strukturalnym, które są importowane do jego systemu i odpowiednio powiązywane ze zleceniami.

Korzyści

Integracja systemów przyniosła szereg wymiernych korzyści dla obu stron. SKAT odnotował znaczącą poprawę wydajności pracy spedytorów i działu księgowości. Zredukowano ryzyko błędów i nieścisłości, a automatyzacja zlikwidowała konieczność dublowania pracy po stronie klienta. Klient na bieżąco otrzymuje precyzyjne i aktualne informacje, które usprawniają podejmowanie decyzji i zoptymalizowały procesy biznesowe.

Kluczowe wnioski

Projekt integracji systemów z klientem udowodnił, że ścisła współpraca i otwartość na innowacje są kluczowe dla osiągania sukcesów w branży transportowej. SKAT rozumie, jak ważne jest ekspresowe dostarczanie wartościowych danych, które umożliwiają naszym Klientem podejmowanie właściwych decyzji.

Podsumowanie

SKAT kontynuuje swoją misję budowania trwałych i efektywnych relacji z klientami. Firma jest gotowa na podejmowanie nowych wyzwań w zakresie automatyzacji wymiany informacji, wierząc, że to właśnie takie podejście definiuje jej przewagę i otwiera drogę do dalszych sukcesów na rynku transportowym i logistycznym.

Jakub