Podczas gali 27 Rankingu TSL Dziennika Gazety Prawnej, która odbyła się 23 czerwca w Warszawie, SKAT Transport odebrał wyróżnienie w kategorii Przychody z deklarowanej głównej działalności – transport drogowy. Jest to kolejny rok, w którym plasujemy się w czołówce tej kategorii. W tym roku na miejscu 4, ale wyłączając firmy z zagranicznym kapitałem, zajmujemy miejsce 1. Jest to dla nas powód do dumy oraz dowód na trwałą stabilność firmy.

W tegorocznym rankingu udział wzięło 75 firmy. Średnie tempo wzrostu przychodów firm notowanych w rankingu w wyniosło 34%, a łączna ich wartość sięgnęła blisko 41 mld złotych. To rekordowe wyniki w historii prowadzenia zestawienia. Szczególnie cieszy wzrost wydajności branży, jeżeli porównamy skalę wzrostów przychodów (34%) do skali wzrostu zatrudnienia (12%). Jest ona osiągana m.in. dzięki szybkiemu rozwojowi technologii, co od wielu lat realizujemy również w SKAT.

SKAT Transport w roku 2021 osiągnął wysoką dynamikę przychodów (110%) oraz utrzymał dynamikę zatrudnienia (105%). W generalnym rankingu TSL, jeżeli uwzględnimy firmy tylko z polskim kapitałem SKAT utrzymał ubiegłoroczne 6 miejsce.

 

Jakub