22 czerwca odbyła się uroczysta Gala 26 Rankingu TSL Dziennika Gazety Prawnej. Firma SKAT Transport została sklasyfikowana na III miejscu w kategorii „Przychody z deklarowanej głównej działalności  – transport drogowy”, jest to dla nas wielkie wyróżnienie i dowód stabilnego rozwoju firmy w naznaczonym pandemią roku 2020.

W tegorocznym rankingu udział wzięły 82 firmy. Mimo pandemii branża, reprezentowana przez firmy biorące w rankingu zanotowała wzrost o 7,1% w stosunku do roku 2019. O 34% wzrósł również zysk brutto oraz zatrudnienie (o 30%). Branża TSL mimo trwającej pandemii, brexitu i zmianami regulacyjnymi szybko dostosowała się do nowych warunków. W rok 2021 przedstawiciele polskiej branży TSL w większości wchodzą z optymizmem.

SKAT Transport w roku 2020 utrzymał dynamikę przychodów z roku 2019 (103%) oraz zwiększył zatrudnienie. W generalnym rankingu TSL, jeżeli uwzględnimy firmy tylko z polskim kapitałem SKAT zajął 6 miejsce.

Gratulacje należą się wszystkim nagrodzonym firmom – razem jesteśmy prawdziwą lokomotywą polskiej gospodarki i życzymy kolejnych wzrostów w 2021 roku!

Jakub