17 października 2015 roku w Gdyni odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek miesięcznika Manhattan Business, na której za swoją działalność została uhonorowana firma SKAT Transport.

Statuetki Manhattan Business to świadectwa potwierdzające stosowanie dobrych praktyk biznesowych. Otrzymują je firmy, które w swojej codziennej działalności kierują się wysokimi standardami moralnymi i jednocześnie potwierdzają swoją silną pozycję rynkową.

Takie podejście cechuje nowoczesnych biznesmenów, którzy oprócz dążenia budowania przewagi nad bezpośrednimi konkurentami, mają poczucie odpowiedzialności społecznej i chcą mieć wpływ na jakość światowej gospodarki.

Nadrzędnym celem nominowanych firm powinno być szerzenie wśród światowych przedsiębiorców zasad etycznych, takich jak praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu. Kodeks etyczny powinien przyczyniać się do promowania wśród wszystkich uczestników prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Eksperckie gremium Kapituły w skład, którego wchodzą przedstawiciele firm i instytucji międzynarodowych, ocenia firmy startujące w tym projekcie za: umiejętność wyznaczenia celu poza zyskiem, traktowanie klientów z szacunkiem, dbanie o swoich pracowników, angażowanie się społecznie, dbanie o środowisko.

Jakub