W związku z gwałtownym wzrostem przypadków zarażenia Covid-19 w Europie informujemy, że nasza firma nie przerywa pracy, zachowując wszystkie niezbędne środki ostrożności w zgodzie z wytycznymi WHO oraz przepisami i wytycznymi krajowymi.

Mając na uwadze dobro oraz zdrowie wszystkich osób związanych z naszą firmą, wprowadziliśmy szereg wewnętrznych wytycznych, które mają maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu świadczonych usług.
Wprowadziliśmy szereg specjalnych procedur oraz zaleceń, dotyczących minimalizowania zagrożenia koronawirusem wśród kierowców i przewoźników współpracujących z firmą spedycyjną SKAT.

Wszystkie zlecenia realizowane są bez zmian, a nasi pracownicy są dostępni dla Państwa.
Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.

Zarząd SKAT Transport

Jakub