Regulamin konkursu “SKAT Transport – Sponsor Gepardów”

 1. Organizatorem konkursu jest SKAT Transport, z siedzibą przy ulicy Juliusza Słowackiego 199, 80-257 Gdańsk, zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa przez okres 12 miesięcy, począwszy od lipca i kończąc się w czerwcu.
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników, w tym również dla osób niepełnoletnich, zamieszkujących na terenie Polski.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą:
 1. Zeskanować kod QR znajdujący się na tabliczce informacyjnej w Zoo Oliwskim.
 2. Odpowiedzieć na 5 pytań konkursowych, udzielając poprawnych odpowiedzi.
 3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora.
 4. Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od SKAT Transport.
 1. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz w trakcie 12-miesięcznego okresu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany pytań konkursu.
 3. Po poprawnym udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 5 pytań konkursowych, uczestnik zostaje zakwalifikowany do puli osób uprawnionych do udziału w losowaniu.
 4. Losowanie zwycięzcy odbywa się w każdy ostatni pracujący dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) miesiąca, za pomocą specjalnie przygotowanej strony internetowej do losowania, losowanie odbywa się tajnie.
 5. Nagrodą w konkursie są gadżety firmy SKAT Transport, które są losowane wśród zakwalifikowanych osób każdego ostatniego powszedniego dnia miesiąca.
 6. Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną (np. e-mail) w ciągu 7 dni od daty losowania. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Organizator ma prawo wybrać inną osobę jako nowego zwycięzcę.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inną formę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości zwycięzcy przed przekazaniem nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, utratę danych, zakłócenia w dostawie e-maili, które mogą wpłynąć na uczestnictwo w konkursie.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez uczestników oraz ich opiekunów prawnych, jeśli są niepełnoletni.
 11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką Prywatności Organizatora.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.
 13. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administracyjnie związany z Facebookiem, Instagramem ani żadną inną platformą społecznościową.